Jag alltid kommer överens med kunden/modellen om plats, tid, tema och outfit redan innan fotograferingen börjar. Innan fotograferingen börjar vi skriver under kontrakt (model release).      Regler som är i kontraktet ska följas och respekteras, om inte annat är avtalat emellan kunden/modellen och mig.  
Kund/modell kan alltid, om så önskas, ta en person med till fotograferingen, som assistent eller bara att ha nån som support. 
Jag redigerar mina bilder och alltid visar bilder till kunden/modellen innan publiceringen. I fall kunden/modellen är inte nöjd jag föredrar konversation om vad inte stämmer och ser till att hitta lösning så att alla är nöjda.

Back to Top