Lite om själva TFP fotograferingen
Jag gör TFP när jag har mina projekt som är kopplade till mitt fotoarbete. I vanliga fall prioriterar jag betalda bokningar!
Jag alltid kommer överens med modellen om plats, tid, tema och outfit redan innan fotograferingen börjar. Innan fotograferingen börjar vi skriver under kontrakt (model release). Regler som är angivna i kontraktet ska följas och respekteras, om inte annat är avtalat emellan modellen och mig.  
Modell kan alltid, om så önskas, ta en person med till fotograferingen, som assistent eller bara att ha nån som support. 
Jag redigerar mina bilder och alltid visar bilder till modellen innan publiceringen. I fall modellen är inte nöjd då föredrar jag konversation om vad inte stämmer och ser till att hitta lösning så att alla är nöjda.​​​​​​​​​​​​​​
Vad är TFP?
TFP-fotografering är när både en fotograf och en modell går samman och utbyter sin "tid" gratis, och var och en får bilderna för sin egen användning. 
TFP ("Time för print") är ett uttryck som många fotografer och modeller använder för att beskriva ett samarbete mellan en modell och en fotograf där fotografen samtycker till att förse modellen med en ett visst antal bilder på utvalda fotografier från sessionen och en frisättning eller licens för att använda dessa bilder i gengäld för modellens tid.
Back to Top